Karta stałego klienta

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ "MAŁY ROBINSON"

~ 1 ~

Karty Rabatowe "Mały Robinson" uprawniają klientów Sklepów „Mały Robinson” do korzystania z rabatu 5% na zasadach określonych w niniejszym regulaminie .

~ 2~

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Rabatowej przysługują następnego dnia od momentu ich uzyskania.

~ 3 ~

Użytkownikiem Karty Rabatowej Mały Robinson jest osoba, która:
 Dokonała jednorazowo zakupu na kwotę minimum 200 zł

Uzbierała w ciągu 1 miesiąca paragony na kwotę 200 zł  

 Wypełniła formularz zgłoszeniowy

~ 4 ~

Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia formularzu osobowego.
"Mały robinson" S.C. - jako właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych.

~ 5 ~

Karta podlega numeracji.

~ 6 ~

Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty Rabatowej przysługują jedynie jej Użytkownikowi za jej okazaniem podczas zakupu towaru.

~ 7 ~

Rabaty nie obejmują towarów przecenionych oraz objętych inną forma promocji.

~ 8 ~

Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty Rabatowej.

~ 9 ~

Karta Rabatowa jest karta imienną a jej Użytkownik nie może jej użyczać albo oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.

~ 10 ~

Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.

~ 11 ~

W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży karty Rabatowej jej Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie zastępczej Karty Rabatowej. Tym samym Użytkownik traci uprawnienia wynikające z Karty.

~ 12 ~

Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Karty z chwilą pierwszego użycia Karty Rabatowej Mały Robinson.

Facebook
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o naszych imprezach, promocjach - wpisz swój e-mail
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o naszych imprezach, promocjach itp., wpisz swój e-mail, a dodatkowo otrzymasz 5% rabatu