Regulamin urodzin

 1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wpłaceniu zaliczki gotówką nie później niż 3 dni przed terminem urodzin. Minimalna wysokość zaliczki wynosi 50 PLN.
 2. Podczas trwania urodzin, na terenie Sali Zabaw obowiązana jest przebywać osoba dorosła rezerwująca przyjęcie lub opiekunowie Jubilata.
 3. Przez czas trwania imprezy urodzinowej do dyspozycji dziecka i jego gości jest oddzielna sala urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny).
 4. Opuszczamy Salkę urodzinową punktualnie o godzinie zakończenia przyjęcia.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia urodzin, zgodnie z cennikiem Sali Zabaw- 20 gr. za minutę. Karty otrzymują wtedy wszystkie dzieci (łącznie z solenizantem).
 6. Minimalna liczba gości to 6 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 6 dzieci. Powyżej 6 osób opłata za wejściówki pobierana jest tylko za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.
 7. Wybór salki urodzinowej dokonywany jest w zależności od ilości dzieci przez pracowników Sali.
 8. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywanywyłącznie w salce urodzinowej - obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z salki urodzinowej.
 9. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
 10. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 11. Sala Zabaw "Mały Robinson" zastrzega sobie prawo do zmian w różnego rodzaju PROMOCJACH, godzinach otwarcia, ofertach imprez i wydarzeń okolicznościowych. Zmiany te nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 12. Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje Główny Regulamin Sali Zabaw MAŁY ROBINSON.
Facebook
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o naszych imprezach, promocjach - wpisz swój e-mail
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o naszych imprezach, promocjach itp., wpisz swój e-mail, a dodatkowo otrzymasz 5% rabatu